حوزه فعالیت پارک علم و فناوری

حوزه فعالیت پارک علم و فناوری

فناوری اطلاعات و ارتباطات IT

صنایع شیمیایی و پلیمری

مکانیک و مکاترونیک

برق و الکترونیک

کشاورزی و دامپروری

صنایع و تجهیزات پزشکی