منشور اخلاقی

منشور اخلاقی پارک علم و فناوری استان زنجان

در پیشگاه خداوند متعال به منظور تحقق اهداف سازمانی، خود را به انجام وظایف و رعایت اصول و منشور اخلاقی زیر مقید دانسته و بدان پایبندیم :

 

۱- ضمن رعایت نظم، در حفظ بیت المال و نظافت محیط کار خود خواهیم کوشید و در همه زمینه‌ها، نوآوری را سر لوحه اندیشه خود قرار می‌دهیم

زیرا :

نظم و انضباط نشانه ایمان به خداوند و معرف شخصیت هر فرد است .

 

۲- از مراجعه کنندگان همانند میهمان استقبال نموده، پس از انجام کار با خوشرویی آنها را بدرقه می کنیم، تمام تلاش خود را برای تجاری‌سازی اختراعات، اکتشافات و محصولات دانش‌بنیان خود، به منظور کارآفرینی و  پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و در نتیجه تعالی زندگی مردم به کار می‌گیریم

زیرا :

مردم ولی نعمت ما هستند .

 

۳- انجام سریع و صحیح امور و وظایف محوله را وظیفه خود می دانیم و برای داشتن مجموعه‌ای پویا و بروز، برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش خود تلاش می کنیم

زیرا :

وقت طلا است .

 

۴- به انتقادات، نظرات، و دیدگاه های ارباب رجوع گوش فرا داده،از پشنهادهای سازنده ی آنان در انجام بهتر کارها استقبال می کنیم

زیرا :

پذیرش انتقادات و نظرات سازنده دیگران، موجب اصلاح امور می شود .

 

۵- اجرای قوانین ومقررات ملاک انجام کار بوده، تابع اعمال سلیقه های شخصی نخواهیم شد

زیرا :

حاکمیت قانون، ضامن حفظ حقوق جامعه است .

 

۶- از شایعه سازی ، تهمت ،غیبت ، خبرچینی و … که موجب تضعیف صمیمیت و کاهش اعتماد در بین کارکنان و مدیران می شود پرهیز می کنیم

زیرا :

شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ،خبرچینی و … از رذایل اخلاقی است .

 

۷- رازداری ، وفاداری و حفظ اسناد را از وظایف شغلی خود دانسته، نسبت به رعایت مسائل شرعی و ارزشهای اخلاقی کوشا خواهیم بود، برای حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از اموال و امکاناتی که در اختیارمان گذاشته شده می‌کوشیم و نسبت به اموال دیگر شرکت‌های مستقر در مجموعه، خود را مسئول دانسته و نیز ملزم به حفاظت از آن می‌دانیم

زیرا :

امانتداری و پایبندی به ارزش ها ، از فضائل اخلاقی است .

 

۸- تمام تلاش خود را برای تجاری‌سازی اختراعات، اکتشافات و محصولات دانش‌بنیان خود، به منظور کارآفرینی و  پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و در نتیجه تعالی زندگی مردم به کار می‌گیریم

زیرا :

رضایت مخلوق ، رضایت خالق است .

 

۹- کار تیمی و بینش سیستمی را برای دستیابی به همیاری و هم‌افزایی سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم

زیرا

دست خداوند با جمع است .

 

۱۰- در همه فعالیت‌ها، اختراعات و تولیدات خود، حفاظت از محیط زیست را اولویت کاری خود قرار می‌دهیم، زیرا

طبیعت امانت خداوند در دست ما است .