پارک علم و فناوری استان زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان پس از ۲ سال پیگیری مداوم و دلسوزانه استاندارهای محترم جناب آقای مهندس انصاری و جناب آقای مهندس درویش امیری و همچنین معاونین محترم توانست موافقت اصولی خود را در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ دریافت کرده و به صورت مستقل استانی شروع به کار نماید.