کرمانشاه تسلیت

پارک علم و فناوری استان زنجان حادثه دلخراش زلزله یکشنبه شب‏ را به مردم شریف ایران و علی الخصوص استان...