16 فروردین 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای

پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات امور اداری و رایانه­ای(کاربری سیستم­های اداری) به شماره (۲۰۰۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۰۰۳) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ 1400/01/16 می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴:۳۰ ظهر روز پنجشنبه مورخ1400/01/19

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۳۰ ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/01/29

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 1400/01/30

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس زنجان، میدان پروین اعتصامی، بلوار پروین اعتصامی، ابتدای خیابان وحی، پارک علم و فناوری استان زنجان و تلفن : ۲۶ ۷۹ ۷۳ ۳۳ ۰۲۴   (داخلی ۲۱۱-امور اداری)  کدپستی: ۴۵۱۵۸۱۴۹۸۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۱۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

تعداد بازدید : 66
آخرین اخبار
رویداد ها
کیفیت بهره ‏بردارى مردم از من در زمان غیبت، همانند بهره‏بردارى آنان از خورشید است، هنگامى که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند-امام زمان (عج)

زنجان، میدان پروین اعتصامی، خیابان وحی، پارک علم و فناوری استان زنجان
تلفن : 26 79 73 33 024
فکس : 50 57 74 33 024
ایمیل : info@zstp.ir

درباره پارک علم و فناوری استان زنجان
پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه پارک علم و فناوی استان زنجان