31 فروردین 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای

پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات امور اداری و رایانه ای اپراتور کامپیوتر به شماره ۲۰۰۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۳۰:۱۴ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۰ آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۳۰:۱۴ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۰:۰۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس زنجان، میدان پروین اعتصامی، بلوار پروین اعتصامی، ابتدای خیابان وحی، پارک علم و فناوری استان زنجان و تلفن : ۲۶ ۷۹ ۷۳ ۳۳ ۰۲۴ -  داخلی ۲۱۱ - امور اداری-  کدپستی: ۴۵۱۵۸۱۴۹۸۴ 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۱۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

تعداد بازدید : 84
آخرین اخبار
رویداد ها
کیفیت بهره ‏بردارى مردم از من در زمان غیبت، همانند بهره‏بردارى آنان از خورشید است، هنگامى که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند-امام زمان (عج)

زنجان، میدان پروین اعتصامی، خیابان وحی، پارک علم و فناوری استان زنجان
تلفن : 26 79 73 33 024
فکس : 50 57 74 33 024
ایمیل : info@zstp.ir

درباره پارک علم و فناوری استان زنجان
پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه پارک علم و فناوی استان زنجان